10-19 mei 1940

10-19 mei 1940
Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht
Sijthoff's uitgeversmaatschappij, 1947
230 pagina's
Artikelnummer: MS9006
Prijs: € 45,00