Mensenheugenis - Getuigenissen

Mensenheugenis (boek is nieuw)
Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Getuigenissen
Hinke Piersma (red.)
Uitgeverij Bert Bakker 2001
294 pagina's, voorzien van div. z/w foto's
Zie "lees meer" voor uitgebreide beschrijving over dit boek
Artikelnummer : MS3976
Prijs : € 18,00 
In Mensenheugenis wordt aan de hand van talloze egodocumenten een indringend beeld opgeroepen van de wijze waarop verzetsstrijders en politieke gevangenen, joden, Sinti en Roma (zigeuners), Jehova's getuigen, gedwongen tewerkgestelden, krijgsgevangenen, zeevarenden, burgers en militairen uit Nederlands-Indië de terugkeer of komst naar Nederland en hun opvang daarna hebben ervaren. Niet eerder werden de ervaringen van in achtergrond zo zeer verschillende groepen oorlogsslachtoffers in één bundel bijeengebracht. Mensenheugenis verhaalt van de vaak lange en moeizame nasleep van de oorlog. Onbegrip en onwetendheid, wantrouwen en angst, miskenning en achterdocht, in meer of mindere mate kregen degenen die terugkeerden of voor het eerst in Nederland kwamen, hiermee te maken. Werden joden vooral geconfronteerd met onbegrip voor de verschrikkingen die ze hadden meegemaakt in de concentratiekampen en de enorme verliezen die ze hadden geleden, gedwongen tewerkgestelden en krijgsgevangenen werden