Joure bevrijd - Intocht der Canadezen - Bevrijdingsfeesten

Joure bevrijd - Intocht der Canadezen en Bevrijdingsfeesten
Drukkerij en Boekhandel Haskerland N.V. 1945
102 pagina's, waarvan ruim 150 unieke foto's en illustraties over de bevrijding door de Canadezen
en de daarop volgend groot bevrijdingsfeest in Joure (in Duitse en gealieerde uniformen).
Verder achterin grote namenlijst (ver over de honderd namen) van prijswinnaars Kinderoptocht en Lijst van deelnemers aan de gecostumeerde optocht. Zeer uniek/zeldzaam boek!. Goede staat
Artikelnummer : MS4815
Prijs : € 30,00