Westereenders in Nederlands IndiŽ

Westereenders in Nederlands Indië (over alle Indiëgangers uit Zwaagwesteinde)
Johannes van Kammen
Trion kollum 1997. Boek is in nieuwstaat
80 pagina's, hierin vermeld persoonsinformatie met foto's over alle Indiëgangers uit Zwaagwesteinde
Inclusief afdrukken diverse oorkondes en medailles etc. en foto's diverse schepen
Artikelnummer : MS4816
Prijs : € 12,00